Inschrijven vaarbewijs 1

Klein Vaarbewijs I

Vaarbewijs deel 1 is verplicht voor schippers van:

  • schepen met een lengte van 15 meter of meer
  • motorboten die een lengte hebben van minder dan 15 meter, maar sneller kunnen varen dan 20 km per uur

Vaarbewijs deel 1 geeft de schipper het recht te varen op rivieren, kanalen en kleine meren. De Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer/Zwarte Meer) zijn Vaarbewijs 1 gebied. Het Klein Vaarbewijs I is niet geldig voor de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Hiervoor hebt u Vaarbewijs deel 2 nodig. De havens aan de Vaarbewijs 2 gebieden zijn Vaarbewijs 1 gebied.

Voor het bevaren van de Noordzee is geen vaarbewijs vereist, wel echter voor het bevaren van de zeehavens.

Kosten

De cursuskosten inclusief lesmateriaal bedragen € 159,00 (zonder boek € 139,00). De examenkosten dient u rechtstreeks te voldoen aan het examensecretariaat (Stichting Vamex). De kosten voor het examen Klein Vaarbewijs deel 1 bedragen € 49,-

    Mogelijk is er een probleem als u het formulier verzend! U kunt een melding krijgen dat u het later opnieuw moet proberen, echter wij krijgen het formulier wel binnen.