Inschrijven vaarbewijs 2

Klein Vaarbewijs II

Dit vaarbewijs geeft de schipper het recht te varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard. U kunt dit vaarbewijs pas halen als u geslaagd bent voor klein vaarbewijs I.

Voor het bevaren van de Noordzee is geen vaarbewijs vereist, echter wel voor het bevaren van de zeehavens.

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen € 99,00 per persoon. Het cursusboek dat u heeft gebruikt bij de cursus vaarbewijs deel 1, kunt u tevens gebruiken bij de cursus vaarbewijs deel 2. De examenkosten dient u rechtstreeks te voldoen aan het examensecretariaat (Stichting Vamex). De kosten voor het examen Klein Vaarbewijs deel 2 bedragen € 50,-